Geco
world map
Polski
English
Szukaj:

Współpraca:   EU
punktSprzęt zużyty

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006r. (Dz. U. nr 6, poz. 39) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nadał Firmie
P.P.U.H. GECO Sp. z o.o. następujący numer rejestrowy: E0002175W

Numer ten informuje, że Firma GECO została zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i zobowiązana jest do zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z podpisaną umową Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling S.A. przejęła wszystkie obowiązki ciążące na wprowadzającym sprzęt (Firmie P.P.U.H. GECO Sp. z o.o.), a wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Informacja dla klientów

(dotycząca oznaczenia i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi.

Właściwe usuwanie starych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomoże uniknąć potencjalnie niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.

Obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu spoczywa na użytkowniku, który powinien oddać go zbierającemu zużyty sprzęt.

 

Ostatnia aktulizacja: 2015-02-27 11:02:06
<wstecz  <Homepowrót do strony głównej

 

Digital Cold &amp; Heat

Jak się z nami skontaktować?


P.P.U.H. Geco Sp. z o.o.

Cholerzyn 376, 32-060 Liszki


Telefony stacjonarne:
+48 (12) 636 98 11,
+48 (12) 636 12 90,
Telefony mobilne:
+48 (691) 432 610,
+48 (691) 432 611,
+48 (691) 432 612,
+48 602 774 326 or +48 (602) PP GECO,
fax: +48 (12) 636 20 02,
e-mail: geco@geco.pl

Biuro Obslugi Klienta czynne jest 
od poniedziałku do piatku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Mapka dojazdu do nas:

FAQ