skip to Main Content
Pon - Pt. 8:00 - 16:00
Cholerzyn 376, 32-060 Liszki
Napisz do nas Write to us

P.P.U.H. GECO Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach w ramach Działania Dotacje na kapitał obrotowy.

Przedmiotowy projekt polega na utrzymaniu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w Cholerzynie, gmina Liszki, województwo małopolskie. Celem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 323 795,43 PLN

Wkład UE: 323 795,43 PLN

Back To Top