skip to Main Content
Pon - Pt. 8:00 - 16:00
Cholerzyn 376, 32-060 Liszki
Napisz do nas Write to us
Odpowiedzialność za zużyty sprzęt

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.) oraz mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015, poz. 1688) – dotychczasowy nr rejestrowy GIOŚ firmy P.P.U.H. GECO Sp. z o.o. (E000217W) został zastąpiony nadanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego nr rejestrowym BDO 000010967.

Zgodnie z podpisaną umową Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling S.A. przejęła wszystkie obowiązki ciążące na wprowadzającym sprzęt (firmie P.P.U.H. GECO Sp. z o.o.), a wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Informacja dla klientów

(dotycząca oznaczenia i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi.

Właściwe usuwanie starych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomoże uniknąć potencjalnie niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

Obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu spoczywa na użytkowniku, który powinien oddać go zbierającemu zużyty sprzęt.

Back To Top